Výměna provozních kapalin

Při prohlídce automobilu vždy kontroluji stav a množství všech provozních kapalin. Jen tak dokáži předejít pozdějším drahým závadám. Každá provozní kapalina v automobilu má předepsaný interval výměny buď podle počtu ujetých kilometrů, nebo podle stáří.

Motorový olej

Má za úkol mazat kluzné časti v motoru, chladit motor a turbodmychadlo a čistit vnitřní části motorového prostoru. Motorový olej je značně namáhán vysokým tlakem a teplotami. Doporučený interval výměny závisí vždy na konkrétním motoru, nejčastější je však kolem 15 000 km, nebo nejdéle 1 roku.

Převodový olej

Tak jako motorový olej má za úkol mazat všechny kluzné části, převodovku chladí a brání před nečistotami. U automatických převodovek slouží i k hydraulickému přenosu ovládacích sil. Převodovka tak díky tlaku oleje například řadí rychlostní stupně a plynule rozjíždí automobil. Doporučený interval výměny převodového oleje je 100 000 km, nebo 5 let u manuální převodovky a u automatické převodovky 50 000 Km, nebo nejdéle 5 let. U náročného provozu například s přívěsným vozidlem, je doporučeno interval ještě zkrátit. Samostatnou náplň mají v automobilu s pohonem 4x4 i diferenciály a HALDEX spojky, které mají v sobě i olejový filtr.

Chladící kapalina

Chladící kapalina má hlavní úkol odvádět přebytečné teplo z motoru. Odvádí ho do okolního vzduchu pomocí chladiče. Dále chrání motor před vodním kamenem, má bod varu větší než jen samotná voda a to i o 20 °C a bod zamrznutí většinou kolem -40°C. Často zároveň chladí i automatickou převodovku a vytápí prostor pro cestující.

Motor má často i více jak dva chladící okruhy, pro správnou funkci je důležité správně odvzdušnění celého systému. Doporučený interval výměny chladící kapaliny je nejčastěji každé 3 roky. 

Brzdová kapalina

Brzdová kapalina je jednou z nejdůležitějších kapalin v automobilu. Bez ní by nebylo možné vůz bezpečně zastavit. Brzdová kapalina přenáší sílu, kterou působí řidič na brzdový pedál, na brzdové obložení. Aby bylo zajištěno, že bude tento mechanismus vždy fungovat, brzdová kapalina se musí pravidelně při prohlídkách nebo provádění údržby měnit každé dva roky.

Brzdová kapalina je hygroskopická. To znamená, že absorbuje vlhkost ze svého okolí. Pokud brzdová kapalina absorbuje příliš mnoho vlhkosti, výrazně se tak sníží její mokrý bod varu, což zvyšuje riziko celkového selhání brzdového systému při větším zatížení.

Například při jízdě z kopce: Jestliže je noha nepřetržitě položená na brzdovém pedálu, teplota brzdové kapaliny se zvyšuje i k 280 °C. Jakmile je dosaženo bodu varu, navázaná voda začíná vřít a v brzdovém systému se tvoří bublinky páry.

Výsledek: V brzdovém systému nemůže vznikat tlak = totální selhání brzd!

Brzdovou kapalinu měním s celkovým pulzním proplachem celého brzdového systému – nezůstane v celém systému žádná nečistota, ani stará kapalina. Pokud je do systému napojené i ovládání spojky pomocí brzdové kapaliny, provádím výměnu i ve spojkovém systému.

Video: Výměna spojkové kapaliny.

Olej posilovače řízení

Olej posilovače řízení je hydraulický olej, který pomocí tlaku až 150 bar pomáhá otáčet volantem. Olej s přibývajícím opotřebením mění své vlastnosti a udržuje v sobě vodu ze vzdušné vlhkosti – dochází k nadměrnému poškození systému posilovače řízení a k otáčení volantu je postupně potřeba větší síla.

Jak vypadá opotřebený olej?

Když je olej hodně opotřebený, většinou je v nádobce vidět tmavá barva, zákal, nečistoty, cítit spálenina, někdy jsou i vidět pevné vydřené částice a olej pění. Přesně tyto symptomy mohou vést k poškození čerpadla nebo celého posilovače servořízení.

Interval výměny je maximálně každých 50 000 Km, nebo nejdéle 5 let. A také ho měním s kompletním proplachem celého systému. 

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

ZavřítNezbytnéPříjmout nastavenéPříjmout vše

Otevřít okno cookies